Μισό διπλό κροσέ (half double crochet)

Το μισό διπλό κροσέ (ας το λέμε μδκ) είναι πολύ πυκνή και πιο γρήγορη βελονιά από το διπλό κροσέ.

Φέρνουμε την κλωστή πάνω από το βελονάκι και έτσι όπως είναι τυλιγμένη βάζουμε το βελονάκι στη θηλιά στην οποία θέλουμε να κάνουμε το μισό διπλό κροσέ.

Φέρνουμε την κλωστή από πάνω και την τραβάμε με το γάντζο έξω από τη θηλιά. Τώρα έχουμε τρεις θηλιές στο βελονάκι.

Ξαναφέρνουμε την κλωστή από πάνω και την τραβάμε με το γάντζο μέσα από τις τρεις θηλιές μας ταυτόχρονα.

Ετικέτες