Μια διαφορετική ένωση για τετράγωνα...

Θυμάστε τις πανέμορφες κουβερτες του ZARA; Σας είχα υποσχεθεί οδηγίες για τον τρόπο που ήταν ενωμένα τα τετράγωνα. Πολυυυυ καιρό πριν... και κοντεύει να αλλάξει ο χρόνος...
Ε, λοιπόν ήρθε η στιγμή! Πιάστε βελονάκι, φτιάξτε στα γρήγορα δύο τετράγωνα και πάμε για εξάσκηση!
Όσο θα τα ενώνετε θα τα έχετε με τις καλές πλευρές να κοιτάζονται μεταξύ τους. Καλή πλευρά εννοώ την πλευρά που βλέπουμε όταν το φτιάχνουμε. Άρχίστε βάζοντας το βελονάκι στην πρώτη θηλιά της πλευράς του μπροστινού τετραγώνου.
Στερεώστε την κλωστή και κάντε αλυσίδα με 2 θηλιές.
Βάλτε το βελονάκι σας στην πρώτη θηλιά της πλευράς του πίσω τετραγώνου (θυμηθείτε, οι καλές πλευρές κοιτάζονται),
κάντε μια τυφλή βελονιά,
κάντε μια αλυσίδα με δυο θηλιές,
καντε πάλι μια τυφλή βελονιά στην τρίτη θηλιά του μπροστά τετραγώνου.
Συνεχίζετε έτσι εναλλάσσοντας μπρός πίσω και κάνοτας 2 αλυσίδες και τυφλή βελονιά θηλιά παρα θηλιά. Δεν ξέρω αν βγάζετε νόημα απο την περιγραφή μου, ελπίζω η φωτογραφία να βοηθάει!
Όταν ανοίξετε τα τετράγωνα θα έχετε το παρακάτω αποτέλεσμα.

Ετικέτες